header photo

We need your help

Dear All

In the coming months, we will have plans for fund raising activities. We will update you all the future events.

Please support us so we can win in this election. If  you could join to volunteer for the campaign, please fill out the volunteer form. Our staff will contact you as soon as possible.

Check payable to:  Do for State Assembly 2016

Contributions all count, $10, $50, $100 or maximum $4,200.00 will help to put our voices in Sacramento, California.

Address: Mr. Do Cong 2647 Senter Rd, PO Box 196 - San Jose CA 95111

Tel: (408) 703 7544 

Email & Pay Pal Account: do4stateassembly2016@gmail.com

Face book: https://www.facebook.com/Cong4StateAssembly

Federal law requires us to use our best efforts to collect and report the name, mailing address, occupation and name of employer of individuals whose contributions exceed $200 in a calendar year. Contributions to the organization are not deductible for Federal income tax purposes as charitable contributions.

------------------------------

Thưa Qúy Đồng Hương,

Tôi cần sự đóng góp của qúy đồng hương về ý kiến, và kêu gọi sự tiếp tay, yểm trợ tài chánh, v.v… để có thể thắng cử chức vụ Dân biểu Tiểu bang California, Điạ hạt 27.  Chúng tôi cũng rất cần sự  tham gia của các tình nguyện viên trong cuộc tranh cử  Dân biểu Tiểu bang. Xin điền vào các thông tin và gửi về chúng tôi, sẽ có nhân viên liên lạc với quý vị.

Mọi liên lạc xin gửi về: 

Đỗ Công: 2647 Senter Rd, PO Box 196 - San Jose CA 95111

Ký check xin đề:  Do For State Assembly 2016

Tiền yểm trợ, $10.00, $ 50.00, $100.00 hay tối đa $4,100.00 cho cuộc tranh cử  đều trân trọng ghi nhận.

Email & Pay pal account : do4stateassembly2016@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Cong4StateAssembly
Tel: 408 - 703 7544

Luật Liên bang đòi hỏi chúng tôi phải báo cáo lại tên,địa chỉ, nghề nghiệp và nơi làm việc của những người đóng góp tài chánh quá $200 đollars trong môt năm. Đồng thời tiền yễm trợ cho cuộc tranh cử thì không được khấu trừ từ sở thuế như tiền góp cho công việc từ thiện.